Nyheder fra firmaet

images (1)
Introduktion EU-domstolen har afsagt sin afgørelse i sagen Patrick Breyer mod Tyskland, om hvorvidt dynamiske IP-adresser kan udgøre persondata, og om indsamling samt behandling  derfor er undergivet EU's persondatabeskyttelse. Dommen er på linje med generaladvokat Sánchez-Bordonas...
Ejeraftaler
Partner, Morten Schwartz Nielsen writes in Commercial Dispute Resolution (www.cdr-news.com) about liablity in conncetion with Initial Public Offering shortcomings: "What lies beneath: who bears the liability for Initial Public Offering shortcomings? LIABILITY IN CONNECTION WITH AN...

Udvalgte ydelser

forstørrelsesglas 136px

Insolvens

Vores afdeling for insolvensret og rekonstruktioner består foruden 2 faste kuratorer ved Sø og Handelsrettens skifteret af flere advokater med en bred og mangeårig erfaring i de forskellige discipliner inden for insolvensretten. Læs mere her
bluebook 136px

Selskabsforhold

Fra det tidspunkt, hvor du påtænker at etablere en virksomhed, er det væsentligt at få en dialog med os omkring, hvordan du bedst etablerer dig. For typen af den virksomhed du påtænker at drive, har stor betydning for, hvordan du bør etablere dig. Læs mere her