Nyheder fra firmaet

Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, som Folketinget vedtog 1. december 2016, åbner op for, at kapitalejerselskaber efter 1. januar 2017 lovligt kan yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.fl., hvis en række betingelser er opfyldt. Loven betyder også, at bestemte...
Baggrunden for sagen Den omtvistede ejendom blev kortlagt som forurenet på V2-niveau i 2004, idet der var konstateret forurening fra et tidligere renseri beliggende i en af ejendommens bygninger. Ejeren af ejendommen (udlejer) modtog i forbindelse med kortlægningen af ejendommen som...

Udvalgte ydelser

Retssager

Vores specialiserede team er kendt for sin kommercielle tilgang til løsning af tvister for kunder i hele verden. Vores advokater hjælper dig med at opnå den bedste løsning - uanset om det er ved domstolene eller gennem voldgift. Læs mere her

Overenskomstforhold

Vores specialist har stor erfaring med håndtering af alle de specielle forhold, der gælder for kollektive overenskomster, både håndtering af krav om kollektiv overenskomst
fra en fagforening, forhandling af kollektiv overenskomst og håndtering af konflikter.
Læs mere her